Επιστροφές προϊόντων

Όλα μας τα είδη με διαθεσιμότητα 48 ωρών (Σε απόθεμα) μπορείτε να μας τα επιστρέψετε εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν σας αρέσουν η αλλάξατε γνώμη. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε μια πρόσθετη διευκόλυνση στις συναλλαγές σας μαζί μας και κάνουμε τις αγορές σας χωρίς ρίσκο.Προϋπόθεση πάντα είναι να μην έχει ανοιχτεί ή καταστραφεί η συσκευασία τους και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν σημάδια από την προσπάθεια τοποθέτησης, τα προστατευτικά φιλμ να μην έχουν απομακρυνθεί, και όλα τα παρελκόμενα να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. Προϊόντα σε κακή κατάσταση, με κατεστραμμένες συσκευασίες, κομμένα καλώδια και ελλιπή παρελκόμενα δεν θα γίνονται δεκτά προς επιστροφή. Σε περίπτωση που γίνει επιστροφή προϊόντος, η ευθύνη για την άφιξη του προϊόντος σε καλή κατάσταση βαρύνει το αποστολέα. Προϊόντα που επεστράφησαν σε κακή κατάσταση, χτυπημένα ή με σπασμένα κρύσταλλα και προβλήματα λόγω ελλιπής συσκευασίας δεν θα γίνονται δεκτά.

Η εταιρία μας δεν αποδέχεται επιστροφές προϊόντων στα οποία έχει γίνει επέμβαση από τον αγοραστή, έχουν υποστεί μετατροπές / αλλοιώσεις ή έχουν συνδεθεί με μετασχηματιστές - τροφοδοτικά τρίτου κατασκευαστή, και κατά συνέπεια έχουν τεθεί εκτός εγγύησης.

Τα είδη με διαθεσιμότητα 15-20 ημερών (Είδη με την ένδειξη ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) είναι είδη κατά παραγγελία τα οποία φτιάχνονται αποκλειστικά για εσάς και δεν μπορούμε να δεχτούμε την επιστροφή τους.


Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προιόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στην έδρα μας, να τα αποστείλει με δικά του έξοδα ή να κάνει χρήση της δικής μας υπηρεσίας μεταφορών με πρόσθετη χρέωση σε προνομιακές τιμές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης πρέπει πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210 2204208), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fotistika@fotistika.eu). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

    (1) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

    (2) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («σαν καινούργιο»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιστραφεί το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό.

    (3) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

    (4) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ που θα σας στείλουμε και την αποστολή της μαζί με τα επιστρεφόμενα είδη.

    (5) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

    (6) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

    (7) Η προσφορά της δωρεάν μεταφοράς ισχύει μόνο για τις παραγγελίες που θα ολοκληρωθούν. Σε περίπτωση επιστροφής της παραγγελίας με υπαιτιότητα του πελάτη, το ελάχιστο κόστος μεταφοράς που καταβλήθηκε από την εταιρία μας για την αποστολή της παραγγελίας στον χώρο του πελάτη, θα παρακρατηθεί από το ποσό των χρημάτων που είναι προς επιστροφή. Η παρακράτηση των εξόδων μεταφοράς γίνεται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του πωλητή από κακόβουλες ενέργειες αγοραστών με συνεχείς αγορές και επιστροφές προϊόντων.

    (8) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 6

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

    Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

    Στις περιπτώσεις που το προϊόν αφορά ειδική παραγγελία που έγινε στα μέτρα του πελάτη (εξατομικευμένα προϊόντα). Τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη "ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ", εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους.