ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα φωτιστικά που παραλάβατε καλύπτονται με εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία αγοράς εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Η σύνδεση των φωτιστικών γίνει μόνο με τα καλώδια που σας παρέχουμε. Τα φωτιστικά
και τα τροφοδοτικά διαθέτουν κλιπς τα οποία εξασφαλίζουν γρήγορη εγκατάσταση, την
σωστή λειτουργία των φωτιστικών και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του προϊόντος.

2) Η σύνδεση των φωτιστικών θα γίνει σύμφωνα με το φυλλάδιο εγκατάστασης που
εμπεριέχεται μέσα στην εκάστοτε συσκευασία. Το φυλλάδιο έχει αναλυτικές οδηγίες
εγκατάστασης και στήριξης των φωτιστικών με εικόνες και σχέδια.

3) Δεν θα γίνει καμία αλλαγή, μετατροπή, κόψιμο ή κόλληση στα καλώδια σύνδεσης που
σας παρέχουμε, αλλά θα χρησιμοποιηθούν όπως σας τα στείλαμε. Ειδικά για τα προϊόντα
LED, τα καλώδια που σας παρέχουμε προσφέρουν κλιπ σύνδεσης με προστασία κατά της
λανθασμένης σύνδεσης και είναι τα μόνα κατάλληλα για την σύνδεση.

4) Θα γίνει χρήση μόνο των δικών μας μετασχηματιστών / τροφοδοτικών led.
Οι μετασχηματιστές / τροφοδοτικά led που σας παρέχουμε είναι σχεδιασμένα για τα
συγκεκριμένα φωτιστικά και κατασκευάζονται με υψηλά στάνταρτ ώστε να
λειτουργούν για πολλά χρόνια. Η προμήθειά τους γίνεται από το ίδιο εργοστάσιο που
κατασκευάζει και τα φωτιστικά, ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη συμβατότητα
και απροβλημάτιστη λειτουργία των φωτιστικών σας.


Οι παρακάτω ενέργειες οδηγούν σε άμεση παύση της εγγύησης:
1) Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
2) Η χρήση άλλων μετασχηματιστών / τροφοδοτικών led (τρίτων κατασκευαστών).
3) Ζημίες και καταστροφές στο προϊόν αποτέλεσμα κακής χρήσης, χτυπήματος,
βανδαλισμού.
4) Επεμβάσεις στο εσωτερικό των προϊόντων, κόψιμο των εργοστασιακών καλωδίων
σύνδεσης, μετατροπές στο προϊόν.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση διαφορετικού καλωδίου σύνδεσης από την παροχή μέχρι την είσοδο 230V του μετασχηματιστή/τροφοδοτικού.

Η εταρία μας δεν αποδέχετε επιστροφές προϊόντων στα οποία έχει γίνει επέμβαση από τον αγοραστή, έχουν υποστεί μετατροπές / αλλιώσεις ή έχουν συνδεθεί με μετασχηματιστές - τροφοδοτικά τρίτου κατασκευαστή, και κατά συνέπεια έχουν τεθεί εκτός εγγύησης.